Odśnieżanie dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2022/2023

Zapytanie ofertowe 

Załącznik Nr 1- Wykaz dróg gminnych

Załącznik Nr 2- Wykaz ścieżek rowerowych i chodników

Załącznik Nr 3- Projekt umowy

Załącznik Nr 4 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy (wersja pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty


Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki w 2023 r.

1. Zapytanie ofertowe;

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf.);

3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (wersja edytowalna);

4. Załącznik nr 2 - projekt umowy.

 

Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty

 


Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz odbiór zużytych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Zapytanie ofertowe (skan)

Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Formularz ofertowy (wersja pdf)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania


Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki w 2023 r.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (PDF)

3. Załącznik Nr 1a- Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

4. Załącznik Nr 2- Projekt umowy

Unieważnienie postępowania
 


Dostawa paliwa pobieranego bezpośrednio na stacji paliw dla potrzeb samochodów służbowych i urządzeń Gminy Łąck - Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku w 2023 r.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy (PDF)

3. Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

4. Projekt umowy

 

Informacja o wynikach postępowania

 


Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy (PDF)

Załącznik Nr 3a- Formularz ofertowy (wersja edytowalne)

Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Zapytania ofertowego 

Załącznik Nr 3- Formularz ofertowy po modyfikacji  (PDF)

Załącznik Nr 3a - Formularz ofertowy po modyfikacji (wersja edytowalna) 

Informacja o wynikach postępowania i wyborze wykonawcy


Odśnieżanie dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2022/2023

Zapytanie ofertowe 

Załącznik Nr 1- Wykaz dróg gminnych

Załącznik Nr 2- Wykaz ścieżek rowerowych i chodników 

Załącznik Nr 3- Projekt umowy

Załącznik Nr 4- Formularz ofertowy (PDF)

Załącznik Nr 4a- Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania


Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wersja edytowalna

Formularz ofertowy wersja pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Projekt umowy

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja o unieważnieniu postępowania


Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku w okresie

od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy wersja edytowalna

Formularz ofertowy wersja pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Projekt umowy

Informacja o wynikach postępowania


Wykonanie w roku 2022 rocznych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność Gminy Łąck, a oddanych we władanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Łącku

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Wykaz obiektów budowlanych podlegających przeglądom stanu technicznego

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

 

Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty

 

 


Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki w 2022 r

1. Zapytanie ofertowe;

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy;

3. Załącznik nr 1a - formularz ofertowy (wersja edytowalna);

4. Załącznik nr 2 - projekt umowy.

5. Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty

 

Wykonanie w 2022 r. usług kominiarskich i przeglądów okresowych przewodów kominowych w budynkach użytkowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Łącku


1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy 

3. Formularz oferty (wersja edytowalna)

4. Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty 

 

Odbiór odcieków z rekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego  w miejsc. Łąck przy ulicy Długiej dz. nr 842 oraz Ludwików dz. 71/1

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Druk zlecenia odbioru odcieków

3. Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

4. Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty

 

Odbiór nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego (szamba)  wraz z wywozem ich do stacji zlewnej, pochodzących z domu socjalnego - Wincentów 21/1, 09-520 Łąck

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

4. Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 10:18:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-16 15:37:54
  • Liczba odsłon: 1961
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 29274]

przewiń do góry